Scroll Top

surdurulebilirlik-banner-1.jpegsurdurulebilirlik-banner-2.jpgsurdurulebilirlik-banner-3.jpg
Ermoda ailesi olarak ilham kaynağımız olan doğayı korumayı ilkelerimiz arasında bulunduruyoruz.
Tüm ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden, onlara fayda sağlayacak bir dünya ile bırakmak istiyoruz.
Doğal kaynaklarla dünyayı, toplumsal ve ekonomik kaynaklarla hayatı sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.
Sıfır atık politikası ile hem israftan kaçınıyor hem de doğamızı temiz tutmaya özeniyoruz.

Asgari yürürlükteki standartları korumakla birlikte her geçen gün sürdürülebilirlik için yeni adımlar atıyoruz. İş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin de aynı bakış açısında olmasına özen gösterip, gerekli kontrolleri sağlıyoruz.

Sınırlı kaynakları, en verimli şekilde kullanarak, sürdürülebilirliğin farkındalığını dokunduğumuz her insana, firmaya, ürüne yansıtmayı görev edinerek işimizi yapıyoruz.

  • Çevresel sürdürülebilirlik: Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile topraklarımızdan aldığımız verim azalmaya başlamış, dünyadaki su seviyesi yetersiz hale gelmiştir. Bu çerçevede ham maddelerimizde ve üretim tesislerimizde su tüketimini azaltan teknikler geliştiriyor ve tedarikçi seçimlerimizde bunu olmazsa olmaz kabul ediyoruz. Sıfır atık politikası ile çevre ve canlılar için riskleri azaltıyor, ağaçların ihtiyaç fazlası kesilmesini önlüyoruz. Bu da havaya salınan sera gazı miktarında azalmaya sebep oluyor.
  • Sosyal sürdürülebilirlik: Yaşadığımız toplumun refah içerisinde yaşaması ve geleceğe güzel bir dünya bırakabilmesi için sosyal anlamda da olmazsa olmazlarımız var. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması ile birlikte sorumlu üretim politikalarını benimsiyor ve ilgili denetimlerimizi, eğitimlerimizi sürekli ve düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ermoda’ya ait tüm üretim tesisleri, Sosyal Uyum ve Uygunluk, Davranış Kuralları, Etik Kurallar, sağlık ve güvenlik konularında uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenmekte ve sertifikalandırılmaktadır.
  • Ekonomik sürdürülebilirlik: Devamlılığın olması, yapılması olası yeni yatırımlar için kilit noktadır. Aksi durumda gelişim olamaz. Prensiplerimizle ilerlediğimiz Ermoda kurumumuzda, istihdamın arttırılması, doğru ücret politikası, finansal kazanımlarımızı istikrarlı bir şekilde artırmak bu alandaki politikalarımızdandır. Ekonomik sürdürülebilirliğin her zaman sosyal ve çevresel konuları tamamlayıcı olması gerektiğinin bilincindeyiz.
Global Organic Textile Standard

Üretim sürecinin her aşamasında sosyal, kimyasal ve çevresel gereksinimleri kapsayan, tekstilde dünyanın önde gelen organik elyaf standardıdır.

Recyled Claim Standard

Dönüştürülmüş girdi ve gözetim zincirinin üçüncü parti sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllülük esasına dayalı bir standarttır.

Organic Content Standard,

%5 ila 100 arası organik materyal içeren gıda olmayan ürünler için geçerlidir. Nihai üründeki organik materyal içeriğini ve oranını belirler. Şirketler kendi içinde ve arasındaki ürün akışı, ham madde onayı, hasat sonrası işlemler, üretim, paketleme ve etiketleme , depolama , elleşme ve son firmadan firmaya satışta satıcının gönderimine kadar kapsar.

Better Cotton Initiative

21 ülkede pamuk çiftçiliği ve uygulamalarında daha iyi standartları destekleyen, kar amacı gütmeyen, çok paydaşlı bir yönetim grubudur. 2017 itibariyle Better Cotton, küresel pamuk üretiminin %14'ünü oluşturuyor.

Sedex

Firmaların sosyal sorumluluk anlamında, iş güvenliği standartları ve dünya çalışma örgütü standartlarına uygunluğunun ortaya konulduğu uygulamaların denetlemelerini yapan bağımsız kuruluştur.

FAMA

Dünyaca ünlü bir şirket olan Walt Disney tarafından oluşturulan, kendi marka ürünlerinin üretildiği her bir tesisin güvenli ve kurumsal iş yeri haline gelebilmesi için Uluslararası Çalışma Şartları Programını (ILS) hazırlamış ve bu doğrultuda tedarikçilerini ILS Programı zorunluluklarına uymaktan sorumlu tutan bir denetim türüdür.